Eigenaren en bewoners van Kasteel Geldrop

 

Hieronder volgt een lijst van alle bekende eigenaren en/of bewoners van Kasteel Geldrop. Niet alle eigenaren hebben immers op het kasteel gewoond en andersom waren niet alle bewoners eigenaren. Meestal waren de bewoners wel eigenaar.

 

Geslacht Van Geldrop, 1350 tot 1462


1340 - 1371 Philip van Gheldorpe
Hoge Heerlijkheid Hertog van Gelre
Bouw van eerste kasteel rond 1350

 

1371 - 1395 Jan van Geldrop
Slag van Basweiler aan zijde van de hertog van Brabant
Gevangene Hertog van Gelre
Hendrik (bastaard) pastoor van Geldrop, kanunnik te Oirschot
Vroegere bewoner van de Burght

 

1395 - 1403 Philip van Geldrop

 

1403 - 1405 Rogier van Geldorp
Overdracht aan broer Philip

 

1405 - 1456 Philip van Geldrop
Hoogschout van Den Bosch
Heer van Obbicht en Papenhoven (eveneens leengoed van Gelre)
Overdracht aan Aert Daniels van Goor (gehuwd met dochter Jutta)
1462: Verkoop kasteel aan Duitse Orde voor 3000 Rijnlandse guldens

 

Geslacht Van Horne, 1462 tot 1768


1462 - 1488 Philip van Horne
Tevens leenheer van Heeze, Leende en Zesgehuchten
Leenman van hertog van Brabant
Tak van Gaasbeek-Houtekerke
In 1450 aankoop kasteel Houtekerke (domicilie) Beheer Geldrop: Schouten
Aanvoerder van het leger van Karel de Stoute (sneuvelt in 1488)

 

1488 - 1505 Arnoud van Horne
Domicilie in Gaasbeek
Graf in kerk van Anderlecht

 

1505 - 1542 Maximiliaan van Horne
Domicilie in Gaasbeek

 

1542 - 1552 Martin van Horne
Tweede zoon van Max
Leenman Heeze, Leende en Zesgehuchten
1552: Verkoop Heeze en Geldrop aan:

 

Hendrik van Merode1552 - 1570
Neef van Martin
1570: Terugkoop Geldrop en Heeze door Martin van Horne t.b.v.

 

1570 - 1573 Philip van Horne
Zoon van Martin van Horne

 

1573 - 1580 Willem van Horne
Erfenis: Broer van Philip
Opstandeling tegen Philips II
Gevangene van Hertog v Parma
Onthoofd te Quesnoy Henegouwen
Verbeurdverklaring bezittingen door Spaanse overheerser (incl. Geldrop)

 

1585 - 1605 Maria van Horne
X
Philip van Egmont
Maria: Zus van Willem van Horne
Philip: Zoon van de Graaf van Egmont (onthoofd in 1568)
Schenking van Hertog van Parma

 

1605 - 1617 Amandus I van Horne
In beheer van halfzus Maria
Tevens beheerder van Heeze, t.b.v halfbroer George van Horne
George woont in van 1600 – 1608
Onwettige zoon van Martin
Erkend door Albertus v. Oostenrijk, regent v.d. Zuidelijke Nederlanden (gehuwd met dochter van Philips II, Isabella). Vanaf dan: Geldrop in bezit
Bewoont Donjon (kasteel begin 16e eeuw verwoest door Geldersen)
Bonvivant
1616: Nieuwbouw kasteel (huidige middenschip (zie deurlijst)
Katholiek: Eerste graf van Horne in kerk van Geldrop
Kapitein aan Spaanse zijde in 80-jarige oorlog

 

1617 -1650 Amandus II van Horne
1630-1636: Bisschop Ophovius als balling
Schilder Paul Rubens (vriend Ophovius)
Joseph de Bergaigne
1627 Instorting kerktoren Geldrop 85 doden, 200 gewonden
Donaties wederopbouw:
Aartshertogin Isabella f 1000
Amandus II f 1000
Familie Bluijssen restant
1650: Bijzetting familiegraf

 

1650 - 1672 Amandus III van Horne
Priesterzoon van Amandus II
Schuurkerk op kasteelterrein
Oprichter broederschappen Rozenkrans en koordje van st. Franciscus
1672: Bijzetting in familiegraf

1672 – 1691 Martinus Ignatius v Horne
Broer van Amandus III
Woont in Heerlijkheid Niel
Hoogschout van Mechelen
Kasteel: Woning geestelijkheid en opslagplaats voor graan
Na rampjaar: Hoge belastingen, voedsel voor paarden, afkoopsom troepen

 

1691 - 1703 Embertus van Horne
Woont in Niel
Zoon van Martinus Ignatius
Waarneming Geldrop door rentmeester

 

1703 - 1715 Johan Carel van Horne
Erft Geldrop op 9-jarige leeftijd
Moeder neemt bestuur waar
Koning van St. Joris gilde (zie handspiegel van koningsschild)

 

Maria Johanna Constantia van Horne
X
1715 - 1746 John O’Donnoghue
Ierse adel, lid van de Grote Raad van Mechelen
Kasteel verwaarloosd m.u.v. donjon
1748: Verblijf regiment keizerlijke troepen uit Oostenrijk o.l.v. de Prins von Wolfenbuttel
Bloeiperiode voor Geldrop

 

1746 - 1768 Jan Robert Joseph O’Donnoghue
Sporadisch verblijf in Geldrop
Raadspensionaris en domicilie in Brugge
1768: Verkoop kasteel Geldrop

 

Familie Van Sprangh, 1768 tot 1828


1768 - 1772 Adriaan van Sprangh
Koopsom: f 29000
Leids regent, afkomstig uit Budel
Protestant
Kasteel toont vele gebreken (ingestorte kelders, geen dak op donjon)
Titel Heer van Geldrop en de daaraan verbonden rechten
1770: Restauratie kasteel
1772: Bijzetting in familiegraf te Gorkum (als laatste van familie)

 

1772 - 1791 Catharina Nobel
X
Paulus Eckringa
Catharina is nicht van Van Sprangh
Paulus is rentmeester van Van Sprangh en secretaris van de Heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten
Stadhouder van de Kwartierschout in Peelland
Begraven in St. Jan in Den Bosch

 

1792 - 1825 Wilhelmina Johanna Eckringa van Sprangh
X
Pieter Losecaat
Voegt Van Sprangh tot aan familienaam
Pieter is advocaat in Nijmegen en Leiden
Beheer kasteel door grootgrondbezitter Hendrik Luijcas van den Broek
Verhuur aan pastoor Petrus Heutz voor f 60 per jaar
1798 Afschaffingvan heerlijke rechten, Wilhelmina is laatste Vrouwe
1807 – 1809: verhuur terrein aan wollenstoffen fabrikanten voor ramen van stoffen Tienderecht werd nog wel geheven (in 1909 vervallen), en in 1815 kwam herstel van jachtrecht
Echtpaar bleef kinderloos

 

Familie Hoevenaar, 1828 tot 1905


1828 - 1843 Sara Hoevenaar
Erft kasteel, nicht van Wilhelmina
1834: Donjon in gebruik als militair hospitaal voor cholerapatiënten
1840: Sloop van donjon
Sterft kinderloos

 

1843 - 1905 Hubertus Paulus Hoevenaar
X
Anna Marciane Holmberg de Beckvelt
Protestant
Fortuin gemaakt in Ned. Indie met suikerfabrieken
Keert in 1860 naar Nederland terug naar landgoed Eikenburg in Stratum
1866: Start grote verbouwing van kasteel
1870: Aanleg van Engelse landschapstuin + intrek kasteel (zie familiewapen in noordgevel)
1874: Bouw Hervormde Kerk
Verwoede jagers
Aandeelhouder Eindhovense Bank
Initiatief tot tuinbouw
1886: Dood van Hubertus
Traditie van gildefeesten op gazon
Na dood Hubertus Aankoop gronden in Geldrop en Zesgehuchten

 

Geslacht Van Tuyll van Serooskerken, 1905 tot 1974


1905 - 1924 Arnaudina Hoevenaar
X
Hendrik Nicolaas Cornelis van Tuyll van Serooskerken

 

Burgemeester van Voorburg en Beschermheer Belgische Rode Kruis
1909: Modelboerderij aan de Helze o.l.v. zoon Jan Maximiliaan (mechanisatie) ontginning Bronzenwei, aanleg IJsbeer
1912 Intrede familie in kasteel (groot dorpsfeest)
1912: Bouw huize Kampzicht (tot 1933 bewoond door Jan Max en vrouw) daarna door Dr. Van Kimmenade
1924: Overlijden van baron
1934: Overlijden Arnaudina
4 zonen

 

1924 - 1972 Jan Max.van Tuyll van Serooskerken
X
Carolina Frederika Henriette Quarles van Ufford

 

1928: Nieuwe vaandels St. Jorisgilde
1928: Verkoop bouwgrond Tivoli aan woningbouwvereniging “Thuis Best”
1930: Arnaudinaplein in Tivoli
1930: Stichting Protestantse Lagere School
1937: Aanplant Juliana/Bernhard boom
1938: Aanplant Beatrix boom
1938: Overlijden van baron Amsterdam
1945 – 1955 2e zoon raadslid en wethouder van Geldrop
1955: zoon mr. H.N.C. erft kasteel Heeze
1962: Ereburgerschap Geldrop voor baronesse, schenking carillon voor gemeentehuis (nu in de kerk)
1972: Overlijden barones

 

1972 - 1974 Erven Van Tuyll van Serooskerken
Hendrik Nicolaas Cornelis
Jan Maximiliaan
Carel Frederik Hendrik

 

Instellingen, 1974 tot heden


1974 - 1996 Gemeente Geldrop

 

1996 - 2018 Stichting Kasteel Geldrop

 

2018 - heden Stichting Landgoed Kasteel Geldrop

 

Terug

^ Naar boven