Nieuws - Mededelingen

 

BESTUURSWIJZIGING

Per 1 september aanstaande zal de huidige samenstelling van het bestuur van de Stichting Strabrecht Theater worden gewijzigd. Als nieuw lid verwelkomen we Aad Scheepers. Hij neemt de functie van penningmeester over van Jo Wouterse. Jo blijft aan als lid van het bestuur.

 

NIEUW SEIZOENPROGRAMMA 2016-2017

De stichting streeft ernaar om het nieuwe Seizoenprogramma 2016-2017 en de afzonderlijke Concertprogramma’s voor de individuele reguliere concerten te presenteren rond half april van dit jaar. Er is aan de totstandkoming van deze concertenreeks in de afgelopen periode hard en enthousiast gewerkt, uiteraard in het bijzonder door onze programmeur Boudewijn van Noppen. Zoals altijd is daarbij gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en naar variëteit in onze programma's.


ALGEMEEN

Onze acht reguliere concerten vinden zoals gebruikelijk plaats op resp. de 3de zondag in september en de 2de zondag van de maanden oktober tot en met april. (zie straks ook het jaarprogramma 2016-2017).

 

Op deze site treft u het Jaaroverzicht aan voor het gehele lopende concertseizoen. Ook de gedetailleerde acht afzonderlijke Concertprogramma’s  zijn op deze website te vinden.

 

De toegangsprijs bedraagt € 18. Kinderen tot 12 jaar € 8. Bij betaling aan de zaal graag met gepast geld betalen! We hebben het abonnementstarief verlaagd naar € 126,- omdat we de aanschaf van een abonnement aantrekkelijker wilden maken, maar ook om te stimuleren dat bij een abonnement niet elke keer door u gereserveerd hoeft te worden.

 

Het muzikale niveau van onze concerten en ook het serviceniveau er omheen (gratis plaatsen reserveren en afzeggen, gratis toezending van de programma’s, de programma’s zelf, gratis koffie/thee/sapje tijdens de pauze) blijven op het bestaande peil gehandhaafd.

 

RESERVEREN

Reserveren  kan alleen telefonisch via het reserveringsnummer 040 – 368 57 66. Vanaf tien dagen vóór een concert (donderdag 00.00 uur) kunt u uw reservering(en) inspreken o.v.v. uw naam, telefoonnummer en het aantal gewenste plaatsen. Gereserveerde plaatsen zijn op de dag van het concert uiterlijk om 11.30 uur aan de kassa af te rekenen.

 

ABONNEMENT

Met een abonnement is het mogelijk om voor alle acht concerten van het seizoen in één keer plaats te reserveren.
Indien U hiervan gebruik wilt maken verzoeken wij u om uiterlijk 1 september a.s. € 126 over te maken op rekeningnummer (IBAN) NL72 Rabo 0115912401 t.n.v. Strabrecht Theater te Geldrop o.v.v. “Abonnement”. Uw abonnement wordt u bij het eerste concertbezoek overhandigd.

 

Een abonnement is niet persoonsgebonden. U bent met een abonnement zeker van een plaats zonder te hoeven reserveren. U wordt verwacht uiterlijk 11.45 uur aanwezig te zijn en zich te melden bij de kassa. Na dit tijdstip gaan wij er van uit dat wij niet meer op uw komst hoeven te rekenen en kan uw plaats aan een ander worden verkocht.

 

EEN SPECIFIEKE PLAATS RESEREVEREN

Uitgezonderd voor sponsoren, recensenten en bestuur is het helaas niet mogelijk om een specifieke stoel in de zaal te reserveren. Wel proberen we als bestuur zo goed mogelijk te helpen met het vinden van een voor u geschikte plaats.

 

Het is ons voortdurende streven om steeds alle stoelen te bezetten om ons publiek zoveel mogelijk plaatsen te kunnen bieden en zo min mogelijk teleur te stellen. Wij doen daarom een beroep op de abonnementhouders van wie de abonnementen ongebruikt blijven om ons via de reserveringslijn tijdig op de hoogte te stellen, bij voorkeur zodra de reserveringsmogelijkheid is opengesteld, dus vanaf tien dagen voorafgaand aan het concert.

 

MAILINGLIST

Staat u nog niet op onze mailinglist? Voor het toesturen van programma-informatie of mededelingen bespaart het gebruik van E-mail ons veel werk en kosten. Bovendien ontvangt u de informatie met zekerheid en op tijd. U kunt zich opgeven door te mailen naar het secretariaat: rgeilleit@gmail.com onder vermelding van de volgende gegevens:


- uw naam met aanhef


- uw adres, postcode en woonplaats


- uw e-mailadres en


- uw telefoonnummer

 

Geeft u svp een eventuele wijziging van uw e-mailadres zo spoedig mogelijk door. Afmelden van de mailinglist is te allen tijde mogelijk via het voornoemde secretariaat.

 

 

CONCERT-CADEAUBON

Wij wijzen u graag op de mogelijkheid om cadeaubonnen aan te schaffen om iemand een concert cadeau te doen. Elders op deze site vindt u meer hierover. Op de dagen van een concert kunt u desgewenst een informatieblad hierover krijgen aan de kassa.

 

Concertinformatie

 

 

Terug

^ Naar boven