Reserveren van Plaatsen

 

De reserveringsperiode begint altijd vanaf tien (10) dagen voorafgaand aan een concert, dus te beginnen op de betreffende donderdag vanaf 00:00 uur. Reserveren is tijdens de reserveringsperiode 24 uur per dag mogelijk op alle dagen van de week, dus 24/7.

 

Reserveringen vinden uitsluitend plaats via het reserveringstelefoonnummer 040 - 368 57 66.
S.v.p. inspreken op het automatische reserveringstoestel met vermelding van:
- uw naam
- het telefoonnummer waar u zo nodig te bereiken bent en
- het aantal gewenste plaatsen

 

Het bestuur beraadt zich op dit moment op andere wijzen van reserveren.

 

De toegangsprijzen zijn:

Volwassenen                 €   18,-

Kinderen tot 12 jaar       €     8.-

Seizoensabonnement   €  126,-   voor 8 reguliere concerten

 

Bij verhindering verzoeken wij u om de reservering op zo kort mogeljke termijn te annuleren. De vrijkomende plaatsen kunnen dan nog door anderen worden gereserveerd. Ook abonnementhouders van wie de gereserveerde plaatsen niet worden gebruikt worden vriendelijk verzocht om zo vroeg mogelijk te annuleren om anderen de gelegenheid te geven om de opengevallen plaats(en) te reserveren.

 

Ook annuleringen vinden uitsluitend plaats via het reserveringsnummer 040 - 368 57 66.

 


Koffiepauze

 

Terug

^ Naar boven