Historie Kasteel Geldrop

In 1974 werd het kasteelcomplex door het gemeentebestuur aangekocht, nadat twee jaar daarvoor de laatste adellijke bewoner, mevrouw C.F H. baronesse van Tuyll van Serooskerken-Quarles van Ufford, was overleden. In 1996 verkocht de gemeente voor het symbolische bedrag van 1 gulden het gehele complex aan Stichting Kasteel Geldrop. In april 2018 is Stichting Kasteel Geldrop samen gegaan met Stichting Kinderboerderij Geldrop en Stichting Vrienden van Kasteel Geldrop en doorgegaan onder de nieuwe naam: Stichting Landgoed Kasteel Geldrop.

 

De eerste bewoners die we in de archieven tegenkomen zijn Philip en Jan van Geldrop, die omstreeks 1350 het kasteel bouwen. De volgende twee eeuwen was het kasteel in bezit van het geslacht Van Horne, maar het werd nauwelijks bewoond. Rond 1600 vestigde Amandus van Horne zich op een woontoren vlak naast het kasteel. In 1616 liet hij de middeleeuwse bouwvallen opknappen. Dit bouwwerk met de karakteristieke trapgevels vormt nu het middendeel van het huidige kasteel; aan de grachtzijde is het jaartal in de muurankers nog terug te vinden.

 

 

Natuurgetrouwe tekening uit 1831 van de woontoren en de voorburcht

 

De roerige tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) heeft ook in Geldrop zijn sporen nagelaten. De eerder genoemde Amandus van Horne streed als overtuigd katholiek in het leger van de Spaanse koning tegen de ´opstandige´ protestanten uit het noorden. Toen Frederik Hendrik in 1629 ´s-Hertogenbosch innam ontvluchtten vele katholieken de stad, waaronder bisschop Ophovius. Hij kreeg zes jaar lang een gastvrij onderdak op het Geldropse kasteel. Waarschijnlijk maar niet bewezen is dat de Antwerpse schilder Rubens verschillende malen het kasteel bezocht zou hebben. Deze beroemde kunstenaar was een goede vriend van Ophovius en maakte enkele portretten van de gevluchte bisschop, die nog terug zijn te vinden in het Louvre te Parijs en het Mauritshuis in Den Haag.

 

 Oudst bekende foto van het kasteel omstreeks 1860.

 

In 1768 koopt Adriaan van Sprangh uit Leiden het kasteelcomplex, dat vanwege zijn slechte staat zelf onbewoonbaar was verklaard. Twee jaar later werd de restauratie van het kasteel aanbesteed voor fl 1400,-. Van Sprangh heeft van zijn investering weinig plezier gehad; hij overleed in 1772. Zijn familiewapen is in de westgevel aangebracht.

 

      

 Hubertus Paulus Hoevenaar 1814-1886               Dochter Arnaudina 1855-1933

 

In 1828 komt het kasteel in handen van de familie Hoevenaar Zo´n vijftig jaar later wordt het kasteel grondig verbouwd. De ophaalbrug met poortgebouw werden gesloopt en aan de westzijde werd een nieuwe vleugel aangebouwd, die nu dienst doet als trouwzaal. Rond 1870 laat Hoevenaar, die een liefhebber was van bijzondere bomen en planten, een tuin aanleggen in Engelse landschapsstijl. Hij trok diverse tuinders aan om zijn park, kassen en tuinen te onderhouden.
Maar ook op andere terreinen liet deze Geldropse kasteelbewoner van zich horen. Zo was hij stichter van de Eindhovense boomkwekerij en een van de grootste aandeelhouders van de voorloper van de Boerenleenbank in Eindhoven.

 

 Kasteel rond 1880

 

Op het kasteel vinden meer dan 100 huwelijken per jaar plaats, een 8-tal klassieke concerten en er is een expositieruimte voor beeldend kunstenaars. Op zolder is een Oudheidkamer ingericht. Hierin zijn diverse oudheidkundige voorwerpen en andere bezienswaardigheden uit het Geldropse van de afgelopen eeuwen te bezichtigen. In de Bibliotheek is een grote collectie historische boeken aanwezig, die men elke zondagmiddag kan inkijken. Op de overloop van de eerste verdieping hangt een interessante verzameling oude foto´s van Geldrop uit de vorige eeuw.
Het gehele complex is gelegen in een Engelse landschapstuin. Hierin zijn een kinderboerderij, een actief IVN in het voormalige koetshuis en de prachtige bloementuin de Baron z´n Hof gevestigd.

 

Mocht u meer willen weten over de monumenten op het terrein, ga dan naar monumenten.

 

Nog meer historie over Kasteel Geldrop vindt u in het boek "Kasteel Geldrop. Een edel verleden". U kunt dit boek bestellen voor € 24,95.

 

 

 

Terug

^ Naar boven