Informatie m.b.t. ANBI

Per 1 januari 2014 is onze stichting verplicht de onderstaande informatie in het kader van de algemeen nut beogende instellingen (ANBI) te publiceren.

 

Gegevens Stichting Kasteel Geldrop
RSIN/fiscaal nummer: 804742893

RIVN nummer t.b.v. ANBI: 5476847

Bankrekeningnummer:  NL73 RABO 0115 9297 46

Beloningsbeleid

Contactgegevens
Doelstelling
Beleidsplan
Bestuurssamenstelling
Jaarverslag activiteiten

Jaarrekening 2015

Statuten

 

Gegevens Stichting Vrienden van Kasteel Geldrop: 

RSIN/fiscaal nummer: 809435536

Bankrekeningnummer: NL92 RABO 0120 3992 61

Financieel verslag 2014

Jaarverslag Stichting Vrienden van Kasteel Geldrop

Statuten

Statutenwijziging (april 2002) 

Beleidsplan

 

 

Terug

^ Naar boven