Schenken en nalaten

Er zijn verschillende manieren om geld te schenken of na te laten aan Stichting Landgoed Kasteel Geldrop. Een schenking is fiscaal aftrekbaar, afhankelijk van uw persoonlijke inkomen en/of vermogen. Ook bij een nalatenschap gelden fiscale voordelen, zoals volledige vrijstelling van registratie- en successierechten. Dat is gunstig voor u, maar ook voor ons.

 


Foto Micle de Greef


De belastingdienst heeft onze organisatie aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van schenken aan een goededoelenorganisatie die is erkend als ANBI, is dat u uw gift in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen.

 

Doe een éénmalige schenking

U kunt een schenking doen door geld over te maken onder vermelding van 'schenking'. Deze schenking is aftrekbaar van de inkomstenbelasting en als persoonsgebonden aftrek, mits deze meer dan 1% en niet meer dan 10% bedraagt van uw totale inkomen (het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

Doe een periodieke schenking

Ook een periodieke schenking (in de vorm van lijfrente) heeft fiscale voordelen. Bij een lijfrenteschenking van ten minste vijf jaar is het jaarlijks te schenken bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het belastingtarief kan het belastingvoordeel oplopen tot 52%. Deze vorm van schenken kan nog steeds middels een notariële akte, maar mag sinds 2014 ook in een schriftelijke overeenkomst tussen u en het goede doel worden vastgelegd. 

Een modelschenkingsovereenkomst kunt u downloaden op de website van de Belastingdienst. De periodieke gift moet u tijdens haar looptijd jaarlijks verantwoorden in uw aangifte inkomstenbelasting.

 

Doe goed met uw nalatenschap

U kunt al dan niet een deel (erfstelling) of een vast bedrag (legaat) van uw nalatenschap nalaten. Hiervoor geeft u in uw testament aan welk deel of bedrag u nalaat. Voor nalatenschappen gelden gunstige fiscale voordelen, zoals vrijstelling registratie- en successierechten. Ook kunt u naast geld roerende en onroerende zaken aan ons nalaten al dan niet per legaat.

 

Meer informatie

Mocht u meer informatie wensen over het nalaten of schenken aan Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, neemt u dan contact op met het kasteel. De ANBI-gegevens staan vermeld op deze site.

 

Het graftombe van de familie Hoevenaar. De erven van deze familie (Van Tuyll van Serooskerken) hebben in de afgelopen 15 jaar veel nagelaten aan Stichting Landgoed Kasteel Geldrop

 

Terug

^ Naar boven