Landerijen (scroll naar beneden voor meerdere landerijen)

 

Geldrop lag in het beekdal van de Kleine Dommel of Rul en was omgeven door heidegronden. Buiten het ontginnen van woeste gronden voor landbouwdoeleinden, werden deze door de familie ook gebruikt voor de jacht. 

 

8    De Braakhuizense heide is een groot heidegebied gelegen ten zuiden van het gehucht Braakhuizen. Thans wordt het doorsneden door de A67 en is grotendeels bebost tijdens de werkverschaffing in de jaren '30 met dennen voor de Limburgse mijnbouw. Het heidegedeelte maakt nu onderdeel uit van de uitgestrekte Strabrechtse Heide.

Deze woeste gronden, zoals ze vroeger werden genoemd, waren voornamelijk geschikt voor begrazing door schapen en voor de jacht. Momenteel is de heide aan het verbossen met als gevolg dat de uitgestrektheid langzaam aan het verdwijnen is.

 

 

 

 

9    De Gijzenrooise Zegge is een laag gelegen gebied tegen het gehucht Gijzenrooij, 1 van de zes gehuchten het het vroegere drop Zesgehuchten. Zegge is een vochtminnende plant uit de cypergrassenfamilie. Momenteel is dit grondgebied eigendom van Brabants Landschap en een habitat voor vele dieren. In vroeger dagen daarom ook erg geliefd als jachtplek voor met name fazanten.

 

 

 

 

13  Door het Hulsterbroek stroomt het beekje de Kleine Dommel. Aan de zuidkant van het in 1869 met de hand gegraven Eindhovensch Kanaal ligt een cijnsgoed. Dit was een bijzonder stukje grond waarvan een deel van de opbrengst niet aan de heer hoefde te worden afgedragen. Dit in tegenstelling tot de meeste opbrengsten op het grondgebied van een heer. Deze constructie van eigendom en opbrengsten stamt nog uit de 15e eeuw.

 

 

 

 

15 Spaarpot

Sinds de jaren '70 ligt hier een industrieterrein. Daarvoor lag het grotendeels op grondgebied van de gemeente Nuenen. De Spaarpot was 1 van de jachtterreinen van de familie. De naam is waarschijnlijk gekozen omdat op het terrein niet gejaagd mocht worden, zodat het wild alleen voor de familie beschikbaar zou zijn.

 

 

 

^ Naar boven