vervolg afscheid Ton Klumper

 

.... Ik ben vanaf het begin in positieve zin getroffen door het enthousiasme van allen die met het beheer en de exploitatie van ons landgoed te maken hebben. Dat zijn mensen die in dienst zijn van de stichting en die met hun prima inzet en goed werk hun geld verdienen. Er zijn ook mensen die geheel vrijwillig hun kwaliteiten, kennis en ervaring in dienst van ons landgoed stellen. Van allen trof mij de bereidheid tot samenwerking en getoonde saamhorigheid van beide categorieën. Van de vrijwilligers, vaak naast hun gezin en na hun pensionering, imponeerde mij naast hun enthousiasme ook hun trouw aan het landgoed, ongeacht of ze in het kasteel, in de Baron z’n Hof, bij de kinderboerderij of in de zintuigentuin hun taken uitvoerden. Ik heb aan velen de penning als dank voor hun 10-jarige relatie met ons landgoed mogen uitreiken.

In die 10 jaren heb ik natuurlijk veel hoogtepunten meegemaakt. Ik wil er een paar naar voren halen. In volgorde waren dat de opening van de Kasteelhoeve, de herdenking van de 70-jarige bevrijding van Geldrop en Mierlo met een prachtige tentoonstelling, een gedurfde duo-parachutesprong en een prachtige herdenkingsrit in oude militaire voertuigen door Geldrop. Een heel bijzonder jaar was het jubileumjaar waarin ons kasteel het 400 jarig jubileum vierde met als pronkstuk de uitgave van een prachtig herdenkingsboek waarvan de onze bestuurssecretaris Eugene Franken en onze directeur-beheer Bart Klomp de initiatiefnemers waren en de belangrijkste bijdragen hebben geleverd. Bart heeft het herdenkingsboek nog uitgereikt aan de toen 100-jarige Henk baron Van Tuyll van Serooskerken, de laatste die daadwerkelijk nog op ons landgoed heeft gewoond. Prachtig was ook de openluchtvoorstelling VENSTERS die de geschiedenis van het kasteel in Geldrop treffend naar voren haalde, en niet te vergeten de jubileum Kunstexpositie, waaraan verschillende grote kunstenaars en bekende persoonlijkheden hun medewerking verleend hebben.

Het laatste hoogtepunt dat ik wil noemen was niet zo zichtbaar voor iedereen. Het betrof de ondertekening van nieuwe statuten van onze Stichting. Deze statuten brachten een drietal stichtingen, (Kasteel, Kinderboerderij en Vrienden) samen onder één kap namelijk die van de huidige Stichting Landgoed Kasteel Geldrop.Bij al deze herinneringen past mij ook een woord van dank aan de gemeente Geldrop-Mierlo. Zij heeft, zowel vanuit het College B&W als de Raad en het ambtelijk apparaat, bewust van de belangrijke plaats en functie van ons landgoed in de samenleving, haar verantwoordelijkheden voor ons niet alleen in de vorm van subsidies waargemaakt, maar ook dankzij getoonde belangstelling, adviezen en het “meedenken”.

Dank past mij ook voor vertrouwen en de vriendschap die mij door de vaste staf, leden van het bestuur en de vrijwilligers die ik heb ervaren, vooral óók toen in de laatste maanden zich bij mij “fysiek en mentaal” enkele “weeffoutjes” openbaarden.

Met al deze ervaringen rijker ben ik vanaf 1 augustus 2018 een “gewone” vrijwilliger waarvoor geen reglementaire leeftijdsgrens om af te treden geldt. Daarbij past dus de groet “tot ziens” met de opmerking dat ik het heel fijn vond om ruim 10 jaar met u allen te kunnen en mogen werken.Voor u allen wens ik het allerbeste!

 

Ton Klumper

 

Ton Klumper ontvangt uit handen van Jan Vellekoop namens het bestuur een boomcertificaat als afscheidscadeau.

^ Naar boven